CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CẠNH TRANH NĂM 2019

 

GÓI KHUYỄN MÃI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA 01 CAM:

_ 1 camera dome hồng ngoại Zei-sEB882 (vỏ sắt)

_ Đầu ghi hình 4 kênh ZEI-XVI8804

_ Bao gồm ổ cứng 250GB (lưu trữ hình ảnh từ 7 – 9 ngày), công lắp đặt, dây mạng tín hiệu và phụ kiện kèm theo

GÓI KHUYỄN MÃI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA 02 CAM:

_ 1 camera dome trong nhà hồng ngoại Zei-sEB882 (vỏ sắt)

_ 1 camera thân ngoài trời hồng ngoại Zei-sHD882 (vỏ sắt)

_ Đầu ghi hình 4 kênh Zei-XVI8804

_ Bao gồm ổ cứng 500GB (lưu trữ hình ảnh từ 7 – 9 ngày), công lắp đặt, dây mạng tín hiệu và phụ kiện kèm theo

GÓI KHUYỄN MÃI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA 03 CAM:

_ 2 camera dome trong nhà hồng ngoại Zei-sEB882 (vỏ sắt)

_ 1 camera thân ngoài trời hồng ngoại Zei-sHD882 (vỏ sắt)

_ Đầu ghi hình 4 kênh Zei-XVI8804

_ Bao gồm ổ cứng 500GB (lưu trữ hình ảnh từ 7 – 9 ngày), công lắp đặt, dây mạng tín hiệu và phụ kiện kèm theo

GÓI KHUYỄN MÃI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA 04 CAM:

_ 3 camera dome trong nhà hồng ngoại Zei-sEB882 (vỏ sắt)

_ 1 camera thân ngoài trời hồng ngoại Zei-sHD882 (vỏ sắt)

_ Đầu ghi hình 4 kênh Zei-XVI8804

_ Bao gồm ổ cứng 1000GB (lưu trữ hình ảnh từ 7 – 9 ngày), công lắp đặt, dây mạng tín hiệu và phụ kiện kèm theo

GÓI KHUYỄN MÃI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA 06 CAM:

_ 4 camera dome trong nhà hồng ngoại Zei-sEB882 (vỏ sắt)

_ 2 camera thân ngoài trời hồng ngoại Zei-sHD882 (vỏ sắt)

_ Đầu ghi hình 8 kênh Zei-XVI8808F

_ Bao gồm ổ cứng 1000GB (lưu trữ hình ảnh từ 7 – 9 ngày), công lắp đặt, dây mạng tín hiệu và phụ kiện kèm theo

GÓI KHUYỄN MÃI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA 08 CAM:

_ 6 camera dome trong nhà hồng ngoại Zei-sEB882 (vỏ sắt)

_ 2 camera thân ngoài trời hồng ngoại Zei-sHD882 (vỏ sắt)

_ Đầu ghi hình 8 kênh Zei-XVI8808F

_ Bao gồm ổ cứng 2000GB (lưu trữ hình ảnh từ 7 – 9 ngày), công lắp đặt, dây mạng tín hiệu và phụ kiện kèm theo

Facebook Comments